Priestory

Individuálne miesta

▪ samostatný stôl v spoločnej miestnosti

Zasadacia miestnosť

▪ stretnutia a porady do 8 ľudí

Eventová miestnosť

▪ upravená na mieru podľa typu eventu

Technické vybavenie

▪ rýchly internet
▪ tlačiareň s kopírkou a scannerom
▪ projektory a flip charty

Servis

▪ kuchynka
▪ chladiaci box s nápojmi
▪ masážne kreslo